Rehabilitacja ambulatoryjna

Od dnia 01.10.2017 wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne są wykonywane komercyjnie (brak umowy z NFZ)

 

Oferujemy Państwu świadczenia (zabiegi fizjoterapeutyczne) z zakresu :

 

FIZYKOTERAPII:

 

Elektroterapia:

Gabinet Fizjoterapii

czynny:

 

od poniedziałku

do piątku

w godzinach

8.00- 18.00

 

Tel. (71) 390 32 63

 • galwanizacja,
 • jonoforeza,
 • prądy diadynamiczne (DD),
 • prądy interferencyjne (ID),
 • prądy TENS,
 • elektrostymulacja.

 

Magnetoterapia:

 • terapuls,
 • magnetronik.

 

Światłolecznictwo:

 • sollux.

 

Laseroterapia- Skaner, punktowy

 

Ultradźwięki i fonoforeza

 

Krioterapia miejscowa

 

Hydroterapia :

 • masaż wirowy kończyn górnych i dolnych,

 

 

KINEZYTERAPII ( ĆWICZENIA),

REHABILITACJA DOMOWA,

 

KINESIOLOGY TAPING (plastry terapeutyczne),

 

MASAŻY

 

 

 


 

  
 

Skierowanie  na zabiegi fizjoterapeutyczne
ma prawo wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, także lekarz rodzinny (podstawowej opieki zdrowotnej) oraz lekarz specjalista.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno zawierać:

 • Pieczęć nagłówkową z numerem umowy z NFZ
 • Dane personalno-adresowe pacjenta oraz numer PESEL
 • Rozpoznanie, kod jednostki chorobowej ICD-10
 • Opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub inną przyczynę kierowania na rehabilitację
 • Informację dotyczącą chorób współistniejących
 • Zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne z określeniem okolicy ciała, ilości zabiegów oraz parametrów zabiegu
 • Pieczęć i podpis lekarza kierującego.


Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest od chwili wystawienia do momentu
zarejestrowania w gabinecie fizjoterapeutycznym -30 dni.
Po tym okresie pacjent wymaga nowego skierowania.