Komunikat w sprawie badań profilaktycznych pracowników – medycyna pracy.

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 17.03.2020 zawiesza się obowiązek przeprowadzenia okresowych badań lekarskich pracowników do czasu ustąpienia zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2. Jednocześnie utrzymuje się w mocy obowiązek wystawienia przez pracodawcę stosownego skierowania w terminie wygaśnięcia dotychczasowego orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy. Terminowe wystawienie skierowania stanowi potwierdzenie gotowości pracodawcy do wypełnienia ustawowego obowiązku wynikającego z art 229 Kodeksu pracy. Pracownicy natomiast zostają tym samym zobligowani do wykonania badań profilaktycznych najszybciej jak to będzie możliwe po ustąpieniu zagrożenia. 

Wobec pracowników nieposiadających orzeczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy (rozpoczynających pracę lub powracających ze zwolnień lekarskich) utrzymuje się obowiązek niedopuszczenia do pracy do czasu uzyskania ww. zaświadczeń.

Total Page Visits: 163 - Today Page Visits: 1