Leki na nadciśnienie a SARS-CoV-2

Kolejnym szeroko dyskutowanym w mediach społecznościowych doniesieniem jest informacja jakoby popularne leki na nadciśnienie z grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę oraz sartanów (podobny mechanizm działania) pogarszały przebieg infekcji SARS-CoV-2 oraz zwiększały zachorowalność. 

Podobnie jak w przypadku ibuprofenu brak jest dowodów naukowych  i rzetelnych opracowań na poparcie przedstawionej hipotezy. Ponadto ESH (europejskie towarzystwo hipertensjologiczne – zajmujące się leczeniem nadciśnienia) podtrzymuje zalecenia do stosowania ww. leków nawet u chorych z podejrzeniem infekcji Covid-19 o ile niema innych poza infekcją przeciwwskazań do ich stosowania.