Ministerialne teleporady teraz 24/7 dostępne dla wszystkich!

Z dniem 14.04.2020 Ministerstwo Zdrowia uruchomiło platformę teleporad pielęgniarskich i lekarskich dla osób podejrzewających u siebie zakażenie koronawirusem. Pisaliśmy o nich już wcześniej zachęcając do skorzystania w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów infekcji.

Zobacz nasz poprzedni wpis – tutaj.

Obecnie rozszerzono zakres działania platformy, umożliwiając skorzystanie z teleporady wszystkim pacjentom, niezależnie od dolegliwości. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.pacjent.gov.pl/teleporada.

Teleporady realizowane są całą dobę, 7 dni w tygodniu. Przy czym w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00 tylko w sytuacji gdy nie możecie Państwo uzyskać pomocy u swojego lekarza rodzinnego. W godzinach nocnych nastomiast wydają się ciekawą alternatywą dla wizyt w SORach oraz Nocnych i Świątecznych Ambulatoriach.