Obowiązek noszenia maseczek ochronnych.

Przypominamy że od dnia 16.04.2020 każdy opuszczający miejsce zamieszkania i przebywający w przestrzeni publicznej zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej mających na celu zasłonięcie nosa i usta.

Obowiązek zasłaniania nosa i ust stosuje się do odwołania.

Nie masz obowiązku zasłaniania ust i nosa w pracy, chyba że obsługujesz klientów zewnętrznych.

Kogo jeszcze nie obowiązuje noszenie maseczek ochronnych?

  • dzieci do 4 lat,
  • osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
  • osoby, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
  • osoby poruszające się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
  • osoby poruszające się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
  • pracownicy w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
  • kierowcy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
  • duchowni sprawujący obrzędy religijne,
  • rolnicy wykonujący prace w gospodarstwie,
  • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe.

Wyprzedzając Państwa pytania i prośby – nie ma konieczności posiadania orzeczenia lekarskiego zwalniającego z noszenia maseczki lub innej osłony nosa i ust. Apelujemy jednak o Państwa rozsądek, osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe dróg oddechowych szczególnie powinny pozostać w domach i unikać zbiorowisk ludzkich. Zwłaszcza jeśli z uwagi na obciążenia nie są w stanie odpowiednio zabezpieczyć się maseczką.

Total Page Visits: 257 - Today Page Visits: 1