Laboratorium

Laboratorium analityczne wykonuje badania diagnostyczne w zakresie hematologii, biochemii, analityki ogólnej, immunologii, serologii, mikrobiologii oraz chorób infekcyjnych.

Laboratorium czynne jest codziennie. Każdorazowo pobranie należy wcześniej umówić telefonicznie pod numerem 717151270. Badania zlecone przez naszych lekarzy umawia z Państwem bezpośrednio personel punktu pobrań na podstawie wystawionego skierowania. 

Nie wykonujemy badań na zlecenia zewnętrznych poradni specjalistycznych ani  Oddziałów Szpitalnych, zwłaszcza w ramach kwalifikacji do hospitalizacji.  Jeśli otrzymaliście Państwo zalecenia wykonania badań laboratoryjnych po konsultacji u swojego specjalisty lub po wypisie z Oddziału prosimy o umówienie się na wizytę kontrolną z jednym z naszych lekarzy. Każdorazowo po analizie stanu Państwa zdrowia, zapoznaniu się dokumentacją oraz uwzględnieniu aktualnych potrzeb lekarz podejmie suwerenną decyzję o zakresie niezbędnych badań. 

Pobieranie materiału w godzinach: 8.00 – 10.00

Wyniki można odebrać w rejestracji w godzinach 8:00-18:00 z reguły na drugi dzień po pobraniu.