Zapraszamy do skorzystania z wizyt lekarskich w ramach medycyny pracy.

 Lekarz medycyny pracy przyjmuje:

              Środa, czwartek 

od godz 9.00 do godz. 12.00

Wymagane dokumenty:

  • skierowanie od pracodawcy,
  • aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, badaniom podlegają wszyscy zatrudnieni przez pracodawcę pracownicy. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na odpowiednie badania, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywanego zawodu. Badanie kończy się wydaniem orzeczenia lekarskiego, które pracownik przedstawia pracodawcy. 

 

W przychodni OMR sp. z o.o. w Sobótce świadczymy usługi w ramach medycyny pracy:

  • orzeczenia lekarskie dotyczące stanowisk pracy
  • zaświadczenia dla potrzeb sanepidu
  • orzeczenia dla kandydatów na kierowców

 

 

Jeśli opłaty za badania nie pokrywa pracodawca, koszty badania ponosi

Pacjent. Opłatę uregulować można w sekretariacie placówki. Płatność gotówką. 

Aby podpisać umowę na badania dla pracowników z zakresu medycyny pracy, prosimy o kontakt z sekretariatem lub pobrać umowę z naszej strony internetowej. 

tel. 71 390 38 38,    e-mail: omrsobotka@interia.pl

 

UWAGA: Szczegółowy zakres badań ustala lekarz medycyny pracy podczas wizyty. 

SZCZEPIENIA DLA PRACOWNIKÓW PRZECIW GRYPIE
W okresie jesiennym zapraszamy Pracodawców do wykupienia dla Pracowników szczepień przeciw grypie!