Wykaz usług medycznych – badań profilaktycznych 

z zakresu medycyny pracy świadczonych przez 

Ośrodek Medycyny Rodzinnej Sp. z o.o. w Sobótce

 

 

Badania specjalistyczne:
 • Badanie okulistyczne
 • Badanie laryngologiczne
 • Badanie neurologiczne
 • Badanie dermatologiczne
 
Badania laboratoryjne:
 • OB
 • Morfologia
 • Rozmaz
 • Mocz
 • Płytki krwi
 • Kreatynina
 • Poziom cukru
 • ALAT
 • ASPAT
 • Cholesterol
 • Kwas moczowy
 • WR
 • Badanie spirometryczne
 
Badania pomocnicze:
 • Badanie audiometryczne
 • Opis audiogramu
 • EKG
 • Opis internistyczny (EKG)
 • Zaświadczenie do prawa jazdy dla kierowców kat, ABT
 • Zaświadczenie do świad,kwalifik, dla kierowców  kat, C,D,E
 • Udział lekarza  przemysłowego w posiedzeniach komisji ds,bhp- 1godz,
 • Dokumentacja związana z narażeniem i postępowaniem w przypadku choroby zawałowej
 • Zaświadczenie o konieczności stosowania szkieł korekcyjnych