Płatne usługi medyczne

świadczone w Ośrodku Medycyny Rodzinnej sp. z o.o. w Sobótce:

 

Nazwa badania/porady

 • Badanie pediatryczne
 • Badanie laryngologiczne
 • Badanie neurologiczne
 • Badanie dermatologiczne
 • Porada lekarza POZ
 • Wizyta położnej w domu
 • Iniekcja dożylna
 • Iniekcja domięśniowa
 • Iniekcja podskórna
 • Opatrunek (chirurgiczny)
 • Nacięcie ropienia z drenażem
 • Zdjęcie szwów
 • Pomiar:  RR,  cukier
 • Badanie EKG
 • Badanie EKG + opis
 • Zaświadczenie lekarskie dotyczy ochrony zdrowia
 • Wniosek na kolejną komisję ZUS, KRUS
 • Wniosek na komisję z tyt. odszkodowania
 • Zaświadczenie lekarskie  do firmy ubezpieczeniowej, pozostałe 
 • Ksero dokumentacji medycznej
 • Wyciąg  lub odpis dokumentacji medycznej
 • Usługa medyczna iniekcja WZW
 • Usługa medyczna iniekcja Infanrix IPV
 • Usługa medyczna iniekcja Infanrix hexa