Opieka nad dziećmi do 8r.ż. w czasie zamknięcia szkół/przedszkoli

Drodzy Państwo, w obliczu wielu zapytań o potrzebę sprawowania opieki nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek oświatowych informujemy że specustawa „wirusowa” przewidziała taką konieczność
i nie potrzebujecie Państwo zwolnienia lekarskiego aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Szersze informacje możecie Państwo znaleźć na stronie ZUS (link poniżej) – w tym oświadczenie o potrzebie sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem które należy złożyć pracodawcy w celu usprawiedliwienia Państwa nieobecności.

UWAGA – ustawa przewiduje opiekę nad dzieckiem do 8 roku życia.

Link do strony ZUS:
https://www.zus.pl/…/komu-przysluguje-dodatkowy-zas…/2537033