Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2

Kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – w przypadku możliwości zakażenia KORONAWIRUSem/SARS-CoV-2/COVID-19 gdy zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną
we Wrocławiu.

tel. 71 361 46 91 lub 92, 693 900 908, 781 400 199
telefony czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz.: 7.30-15.00 lub całodobowo: tel. 603 720 579

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590