Przedłużanie recept w czasie pandemii Covid-19

Informujemy, że  od dnia 16.09.2021 zapotrzebowania na leki stałe recepty należy zgłaszać  telefonicznie lub   e-mailem

                                                                        E-mail: poczta@omr.sobotka.pl
Telefon: 71 7151266; 717151268
E-mail: poczta@omr.sobotka.pl

Dane niezbędne do przedłużenia recept:

  • imię i nazwisko pacjenta,
  • numer telefonu,
  • nazwy leków, ich dawki oraz ilość potrzebnych opakowań

Recepty będą wystawiane w systemie e-recept  w ciągu 3-4 dni.

Odbiór kodu  telefonicznie pod numerem 717151266;  717151268