Przyjęcia chorych infekcyjnych oraz podejrzanych o zakażenie Covid-19. Strategia na jesień 2020

Drodzy Państwo zgodnie z ogłoszoną przez Ministra Zdrowia pod koniec sierpnia nową strategią walki z epidemią, od dnia 23.09 w diagnostykę wstępną Covid zaangażowano poradnie lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Odstąpiono od organizacji szpitali jednoimiennych na rzecz bardziej rozporoszonego zabezpieczenia na poziomie Oddziałów Zakaźnych i Szpitali Powiatowych. 9 szpitali na terenie kraju przekształcono w ośrodki wielospecjalistyczne powołane do walki z pandemią. W kompetencje lekarzy POZ oddano badanie chorych podejrzanych o zakażanie Covid-19, zlecanie testów wymazowych i nadzór nad chorymi po teście oraz decyzję o ich dalszym leczeniu. Poniżej przedstawiamy obecną (na dzień 7.10.2020) organizację pracy naszej placówki w kontekście zabezpieczenia chorych covid-podejrzanych oraz aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia.

 • Lekarz POZ może zlecić test w kierunku Covid-19 (test wymazowy/genetyczny/PCR) na NFZ po teleporadzie jedynie jeśli u pacjenta występują cztery osiowe objawy zakażenia Covid-19 tj.: gorączka, kaszel, znaczne osłabienie/bóle mięśniowe i utrata węchu/smaku.
  • W przygotowaniu jest rozporządzenie Ministra Zdrowia umożliwiające zlecanie testu również innym pacjentom podejrzanym o zakażenie, niespełniającym powyższych kryteriów.
 • Lekarz POZ może zlecić test w kierunków Covid-19 (wymazowy/genetyczny/PCR) na NFZ każdemu u kogo uzna jego wykonanie za konieczne po bezpośrednim badaniu fizykalnym.
  • Chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo Państwu oraz pracownikom przychodni obecnie chorych podejrzanych o zakażenie Covid-19 przyjmujemy w placówce w Rogowie Sobóckim (ul. Wrocławska 77). Jeśli podejrzewacie Państwo u siebie możliwość zakażenia, występują u Państwa niepokojące objawy lub mieliście Państwo kontakt z kimś chorym prosimy o zgłoszenie tego faktu już na etapie kontaktu z naszą rejestracją lub w czasie teleporady. Zostaniecie Państwo wówczas poproszeni o kontakt z lekarzem oddelegowanym do przeprowadzenia diagnostyki wstępnej pod specjalnie uruchomionym numerem telefonu. Zostaną Państwu udzielone wszystkie niezbędne świadczenia oraz zaplanowana ew. wizyta w Ośrodku w Rogowie Sobóckim.
  • Następnie zostajecie Państwo w kontakcie z naszym lekarzem pod ww. numerem telefonu, w ten sposób załatwicie Państwo wszystkie sprawy związane z ewentualnym zakażeniem, testem i dalszą opieką. W pozostałych sprawach należy kontaktować się standardowo z rejestracją.
 • Test jest zlecany chorym objawowym, w zamyśle ustawodawcy nie służy działaniom prewencyjno/profilaktycznym oraz testowaniu osób bez objawów infekcji. 
  • Test nie jest wykonywany na życzenie pracodawców.
  • Test nie jest wykonywany na życzenie poradni specjalistycznych.
  • Test nie jest wykonywany celem wykluczenia zakażenia u Pacjentów bezobjawowych.
  • U osób z kontaktu z kimś zakażonym test wykonujemy dopiero kiedy rozwiną one objawy infekcji.
 • Osoby z kontaktu z kimś zakażonym są przez lekarza POZ zgłaszane do Sanepidu celem objęcia kwarantanną ale to nie lekarz POZ ją nakłada.
  • Jeśli u osoby poddanej kwarantannie nie wystąpią objawy test nie jest wykonywany.
 • Test możecie Państwo wykonać w jednym z wymienionych tutaj miejsc.
 • Aby wykonać test potrzebujecie Państwo numer zlecenia (podany przez lekarza) oraz dokument ze zdjęciem. Test jest wykonywany w punktach drive-thru do których należy dotrzeć własnym transportem. U chorych niesamodzielnych istnieje możliwość wykonania testu w domu przez specjalną karetkę wymazową. 
 • Wykonanie testu monitoruje lekarz zlecający i informuje Państwa o wyniku.
  • W przypadku wyniku dodatniego dalsze decyzje zależą od stanu Państwa zdrowia, nakładana jest izolacja (na chwilę obecną przez Sanepid lub lekarza Oddziału Zakaźnego) dlatego też możecie Państwo zostać skierowani do ww. Oddziału celem nałożenia izolacji. 
  • Lekarz zlecający test zgłasza Państwa zakażenie do Sanepidu. 
  • W 8 dobie izolacji odbywa się wizyta kontrolna na której zapada decyzja o jej ew. przedłużeniu.
  • Nie jest wykonywany test kontrolny.
 • U osób w kwarantannie nie wykonuje się testów kontrolnych, nie odbywa się wizyta kontrolna. Kwarantanna wygasa samoczynnie po 10 dniach.