Przyjęcia chorych infekcyjnych oraz podejrzanych o zakażenie Covid-19.

                     ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z TELEPORAD.

                                     Korzystasz teleporady,gdy:

        –    POTRZEBUJESZ RECEPTY NA LEKI NIEZBĘDNE DO KONTYNUACJI LECZENIA.

        –    POTRZEBUJESZ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE JAKO KONTYNUACJĘ POPRZEDNIEGO ZLECENIA.

        –    MASZ GORĄCZKĘ, KASZEL, ZNACZNE OSŁABIENIE, BÓLE MIĘŚNIOWE.

 • Lekarz POZ może zlecić test w kierunku Covid-19 (test wymazowy/genetyczny/PCR) na NFZ po teleporadzie, jeśli u pacjenta występują objawy zakażenia Covid-19 tj.: gorączka, kaszel, znaczne osłabienie/bóle mięśniowe i utrata węchu/smaku.
 • Test jest zlecany chorym objawowym, w zamyśle ustawodawcy nie służy działaniom prewencyjno/profilaktycznym oraz testowaniu osób bez objawów infekcji. 
  • Test nie jest wykonywany na życzenie pracodawców.
  • Test nie jest wykonywany na życzenie poradni specjalistycznych.
  • Test nie jest wykonywany celem wykluczenia zakażenia u Pacjentów bezobjawowych.
  • U osób z kontaktu z kimś zakażonym test wykonujemy dopiero kiedy rozwiną one objawy infekcji
  • Jeśli u osoby poddanej kwarantannie nie wystąpią objawy test nie jest wykonywany..
 • Wykonanie testu monitoruje lekarz zlecający i informuje Państwa o wyniku.W przypadku wyniku dodatniego nakładana jest izolacja  .
  • Lekarz zlecający test zgłasza Państwa zakażenie do Sanepidu. 
  • Nie jest wykonywany test kontrolny.
 • U osób w kwarantannie nie wykonuje się testów kontrolnych, nie odbywa się wizyta kontrolna. Kwarantanna wygasa samoczynnie po 10 dniach.