Przyjęcia chorych infekcyjnych oraz podejrzanych o zakażenie Covid-19.

  ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z TELEPORAD.

   Korzystasz teleporady,gdy:

     –    POTRZEBUJESZ RECEPTY NA LEKI NIEZBĘDNE DO KONTYNUACJI LECZENIA.

                OKRES OCZEKIWANIA NA WYDANIE KODU RECEPTY OD 3 DNI DO 5 DNI

     –    POTRZEBUJESZ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE JAKO KONTYNUACJĘ POPRZEDNIEGO ZLECENIA.

     –    MASZ GORĄCZKĘ, KASZEL, ZNACZNE OSŁABIENIE, BÓLE MIĘŚNIOWE.

  • Lekarz POZ może zlecić test w kierunku Covid-19 na NFZ po teleporadzie, jeśli u pacjenta występują objawy zakażenia Covid-19 tj.: gorączka, kaszel, znaczne osłabienie/bóle mięśniowe i utrata węchu/smaku.
  • Test jest zlecany chorym objawowym, w zamyśle ustawodawcy nie służy działaniom prewencyjno/profilaktycznym oraz testowaniu osób bez objawów infekcji. 
    • Test nie jest wykonywany na życzenie pracodawców.
    • Test nie jest wykonywany na życzenie poradni specjalistycznych.
    • Test nie jest wykonywany celem wykluczenia zakażenia u Pacjentów bezobjawowych.