definicje IOD

Kto to jest Inspektor Ochrony Danych ?

Inspektor Ochrony Danych w skrócie IOD jest osobą wyznaczoną przez Ośrodek Medycyny Rodzinnej do kontaktu z Pacjentami w zakresie przestrzegania przepisów prawa regulującego zasady korzystania z ich danych osobowych.  W sytuacji, gdy powstanie problem np. z dokumentacją medyczną lub po prostu Masz wątpliwości związane z ochroną danych osobowych, to wystarczy napisać maila do IOD (inspektor@omr.sobotka.pl). Jego obowiązkiem jest odpisać niezwłocznie, ale w niektórych przypadkach okres oczekiwania na odpowiedź może wynieść 30 dni.

Wymagania wobec Inspektora Ochrony Danych są znacznie szersze i zostały opisane w RODO. Grupując i upraszczając za dania jakie ma realizować Inspektor Ochrony Danych możemy wskazać, że jest to :

  • pełnienie skrzynki kontaktowej z naszym Pacjentem,
  • „patrzenie na ręce” Administratorowi, czy wszystko to co robi z danymi naszych Pacjentów jest prawidłowe,
  • wspomagać Administratora swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie organizowania zasad korzystania z danych naszych pacjentów,
  • współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.