Dziękujemy!

W imieniu całego zespołu Przychodni OMR chcielibyśmy serdecznie podziękować za otrzymane wsparcie Urzędowi Miasta i Gminy Sobótka, od którego już po raz drugi otrzymaliśmy środki ochrony osobistej (kombinezony, maski, rękawiczki itp). Chcielibyśmy również gorąco podziękować PKN Orlen za przysłane nam środki odkażające oraz przyłbice ochronne. Aptece ExpressPharm w Sobótce za przekazane maseczki oraz płyny do […]

Obowiązek noszenia maseczek ochronnych.

Przypominamy że od dnia 16.04.2020 każdy opuszczający miejsce zamieszkania i przebywający w przestrzeni publicznej zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej mających na celu zasłonięcie nosa i usta. Obowiązek zasłaniania nosa i ust stosuje się do odwołania. Nie masz obowiązku zasłaniania ust i nosa w pracy, chyba że obsługujesz klientów zewnętrznych. Kogo jeszcze nie obowiązuje […]

Ministerialne teleporady dla podejrzanych o zakażenie COVID-19

W dniu 14.04.2020 uruchomiono ministerialną platformę teleporad dla osób podejrzewających u siebie zakażenie COVID-19.  Za pośrednictwem witryny www.pacjent.gov.pl/teleporada możecie Państwo w prosty sposób umówić się na teleporadę pielęgniarską oraz lekarską, wystarczy jedynie wypełnić formularz zgłoszeniowy. W czasie konsultacji możecie Państwo otrzymać zarówno e-recepty jak i zwolnienie lekarskie.  Porada jest bezpłatna i ma charakter wideorozmowy lub […]

Otwarte gabinety stomatologiczne

Poniżej publikujemy mapę sporządzoną przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne z otwartymi w czasie epidemii gabinetami oraz klinikami stomatologicznymi. Widnieją na niej jedynie placówki które samodzielnie zadeklarowały gotowość do pracy. Każdorazowo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z wybraną placówką celem potwierdzenia godzin otwarcia oraz umówienia wizyty. Link do oficjalnego wykazu NFZ: kliknij

Leki na nadciśnienie a SARS-CoV-2

Kolejnym szeroko dyskutowanym w mediach społecznościowych doniesieniem jest informacja jakoby popularne leki na nadciśnienie z grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę oraz sartanów (podobny mechanizm działania) pogarszały przebieg infekcji SARS-CoV-2 oraz zwiększały zachorowalność.  Podobnie jak w przypadku ibuprofenu brak jest dowodów naukowych  i rzetelnych opracowań na poparcie przedstawionej hipotezy. Ponadto ESH (europejskie towarzystwo hipertensjologiczne – zajmujące […]

Rzetelne informacje na temat SARS-CoV-2

Rzetelne i wiarygodne źródło informacji to podstawa w świecie zalewającym nas różnej jakości danymi. W sprawie panującej obecnie pandemi Covid-19/SARS-CoV-2 polecamy przede wszystkim lekturę: https://www.gov.pl/web/koronawirus – strona rządowa poświęcona zakażeniom, zawiera informacje i zalecenia z uwzględnieniem poszczególnych grup zagrożenia. https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 – również strona rządowa pokazująca aktualne dane epidemiologiczne naszego kraju w postaci interaktywnej mapy https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ […]

Opieka nad dziećmi do 8r.ż. w czasie zamknięcia szkół/przedszkoli

Drodzy Państwo, w obliczu wielu zapytań o potrzebę sprawowania opieki nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek oświatowych informujemy że specustawa „wirusowa” przewidziała taką koniecznośći nie potrzebujecie Państwo zwolnienia lekarskiego aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Szersze informacje możecie Państwo znaleźć na stronie ZUS (link poniżej) – w tym oświadczenie o potrzebie sprawowania bezpośredniej opieki nad […]

Przedłużanie recept w czasie pandemii Covid-19

Informujemy, że  od dnia 16.09.2021 zapotrzebowania na leki stałe recepty należy zgłaszać  telefonicznie lub   e-mailem                                                                         E-mail: poczta@omr.sobotka.plTelefon: 71 7151266; 717151268E-mail: poczta@omr.sobotka.pl Dane niezbędne do przedłużenia recept: imię i nazwisko pacjenta, numer telefonu, nazwy leków, ich dawki oraz ilość potrzebnych opakowań Recepty będą wystawiane w systemie e-recept  w ciągu 3-4 dni. Odbiór kodu  telefonicznie […]

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2

Kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – w przypadku możliwości zakażenia KORONAWIRUSem/SARS-CoV-2/COVID-19 gdy zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologicznąwe Wrocławiu. tel. 71 361 46 91 lub 92, 693 900 908, 781 400 199telefony czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz.: 7.30-15.00 […]