Opieka nad dziećmi do 8r.ż. w czasie zamknięcia szkół/przedszkoli

Drodzy Państwo, w obliczu wielu zapytań o potrzebę sprawowania opieki nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek oświatowych informujemy że specustawa „wirusowa” przewidziała taką koniecznośći nie potrzebujecie Państwo zwolnienia lekarskiego aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Szersze informacje możecie Państwo znaleźć na stronie ZUS (link poniżej) – w tym oświadczenie o potrzebie sprawowania bezpośredniej opieki nad […]

Przedłużanie recept w czasie pandemii Covid-19

Informujemy, że  od dnia 16.09.2021 zapotrzebowania na leki stałe recepty należy zgłaszać  telefonicznie lub   e-mailem                                                                         E-mail: poczta@omr.sobotka.plTelefon: 71 7151266; 717151268E-mail: poczta@omr.sobotka.pl Dane niezbędne do przedłużenia recept: imię i nazwisko pacjenta, numer telefonu, nazwy leków, ich dawki oraz ilość potrzebnych opakowań Recepty będą wystawiane w systemie e-recept  w ciągu 3-4 dni. Odbiór kodu  telefonicznie […]

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2

Kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – w przypadku możliwości zakażenia KORONAWIRUSem/SARS-CoV-2/COVID-19 gdy zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to: bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologicznąwe Wrocławiu. tel. 71 361 46 91 lub 92, 693 900 908, 781 400 199telefony czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz.: 7.30-15.00 […]