Wymazy Covid-19

Lista punktów wykonujących wymazy w kierunku Covid-19 na zlecenie lekarzy POZ: tutaj!

Więcej informacji na temat punktów pobrań we Wrocławiu tutaj oraz na terenie tutaj.

powyższe linki zawierają często aktualizowane informacje na temat pracy punktów pobrań – godziny otwarcia oraz numery kontaktowe

UWAGA! niektóre punkty wymagają wcześniejszego umówienia się termin pobrania !!!

Zwolnienia, kwarantanna i izolacja:

Izolacja domowa lub kwarantanna nałożona przez sanepid są podstawą do wypłacenia świadczenia chorobowego, nie wymagacie Państwa zwolnienia lekarskiego. Informacje tutaj i tutaj.

Zwolnienie wystawiamy na dni do testu oraz chorym którzy w czasie izolacji z uwagi na nasilone objawy chorobowe nie mogą wykonywać pracy zdalnej na którą kieruje ich pracodawca.

UWAGA zmiany od 3.11.2020 – źródło tutaj

Obecnie domownicy nie podlegają już solidarnej kwarantannie! To znaczy że jeśli ktoś z Państwa domowników zostanie skierowany na kwarantanną ponieważ zlecono mu test w kierunku covid-19 lub miał kontakt z osobą zakażoną to pozostali domownicy nadal chodzą do pracy/szkoły. Sytuacja zmienia się w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu. Wówczas wszyscy domownicy są obejmowani kwarantanną automatycznie. Nie potrzeba dodatkowego zgłoszenia prze lekarza POZ. Skróceniu uległa kwarantanna u współmieszkańców z 10 do 7 dni od zakończenia izolacji osoby zakażonej pod warunkiem braku objawów.

Kwarantannie mają obowiązek poddać się też wszyscy którzy mieli kontakt z osobą zakażoną. Mogą się oni zgłosić bezpośrednio do sanepidu lub do swojego lekarza rodzinnego który powinien zgłosić te osoby za pomocą systemów teleinformatycznych. 

Ozdrowieńcy po przechorowaniu nie podlegają kwarantannie!

Numer kontaktowy do sanepidu w związku z kwarantannami:
+48 22 25 00 115

Numer z którego powinniście Państwo otrzymać informację o objęciu kwarantanną: +48 22 10 43 705

Kwarantanna pozostaje w jurysdykcji Sanepidu, nie lekarza rodzinnego!

Formularz zgłoszenia osoby do kwarantanny dostępny tutaj.

Izolacja domowa – nakładana jest przez lekarza POZ na osobę ZAKAŻONĄ. Również nie wymaga zwolnienia lekarskiego. Długość jej trwania zależy od utrzymywania się objawów choroby standardowo 10-13 dni. 

W przypadku domowników osoby zakażonej kwarantanna nakładana jest więc od dnia uzyskania wyniku dodatniego a nie jak dotychczas od dnia po zleceniu testu osobie podejrzanej o zakażenie covid-19 do dnia zakończenia izolacji domowej po potwierdzonym zakażeniu + 7 dni

Dane o kwarantannie oraz izolacji przekazywane są do ZUS automatycznie – komunikat tutaj.

NIE SĄ WYDAWANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE O UMIESZCZENIU W KWARANTANNIE! 

Jeśli z jakiegoś powodu w systemie ZUS nie widnieje informacja o Państwa kwarantannie to po powrocie do pracy jesteście Państwo zobowiązani złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie z informacją w jakich dniach się jej Państwo poddaliście . Nie jest wymagane żadne zaświadczenie ani poświadczenie lekarza. Jeśli pracodawca ma wątpliwości może zwrócić się z prośbą o weryfikację do sanepidu.

 

Wytyczne dla osób które otrzymały skierowanie na wymaz:

Drodzy Państwo zostaliście skierowani na test wymazowy w kierunku Covid-19, aby go wykonać należy posiadać ze sobą dokument ze swoim numerem PESEL (najlepiej ze zdjęciem) oraz numer zlecenia testu.

Przygotuj się do badania zgodnie z poniższą instrukcją:

  • Wymaz powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą lub po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku.
  • Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia.
  • Wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli).
  • Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.
  • Przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe.

Prosimy aby do czasu wyniku powstrzymać się od spotkań towarzyskich oraz pracy, a w warunkach domowych ograniczyć wzajemne kontakty do niezbędnego minimum. W razie konieczności lekarz wystawiający skierowanie wystawi Państwu zwolnienie lekarskie. Od dnia 26.10 każdy skierowany na wymaz podlega obowiązkowej kwarantannie rozpoczynającej się od dnia następnego po zleceniu testu. Więcej informacji powyżej.

Prosimy również o informację że wykonaliście Państwo test.

Nie zawsze wynik będzie dla Państwa dostępny, czasami wraca on jedynie do lekarza zgłaszającego dlatego ważna jest informacja o wykonaniu wymazu. Niestety obecnie opóźnienia wprowadzania wyników do systemu ewidencji elektronicznej są bardzo duże. Rzadko kiedy technicznie wykonanie testu trwa dłużej niż 72h. Jeśli po tym czasie nie otrzymaliście Państwo informacji o wyniku prosimy o kontakt z punktem pobrań.

Wykonanie testu nie jest dobrowolne, w przypadkach opieszałości osobę podejrzaną o zakażenie do punktu pobrań może doprowadzić policja. 

Wytyczne dla osób z dodatni wynikiem testu w kierunku Covid-19: 

Drodzy Państwo jeśli Państwa test wyjdzie dodatnio i zostaniecie o tym poinformowani przez laboratorium prosimy o pilny kontakt z lekarzem.

Na pacjenta „dodatniego” nałożona zostanie izolacja domowa, równoważna ze zwolnieniem lekarskim. Osoby z kontaktu również należy zgłosić do Sanepidu – może to uczynić lekarz rodzinny tych osób dlatego z nim również należy się skontaktować. Prosimy zapoznać się z sekcją dotycząca kwarantanny powyżej .