Zmiana organizacji pracy od 19.10.2020

Drodzy Państwo w związku z potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 u jednego z naszych lekarzy oraz galopującą epidemia zmuszeni jesteśmy zmienić dotychczasową organizację przyjęć. Nasze działania mają na celu podtrzymanie pracy Przychodni mimo wysoce niesprzyjających okoliczności oraz zapewnienie Państwu dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej.

  • Każdorazowo prosimy aby rejestrować się na porady telefonicznie lub za pośrednictwem naszej strony internetowej.
  • Zawieszone zostają wizyty planowe, patronaże, szczepienia oraz badania ultrasonograficzne. 
  • Dyżurujący lekarze będą udzielać Państwu teleporad na dotychczasowych zasadach, po konsultacji otrzymacie Państwo recepty oraz konieczne ZLA, ew. Pacjenci jednoznacznie wymagający przyjęcia zostaną zaproszeni na wizytę w konkretnym dniu i godzinie.
  • W celu  przedłużenia RECEPT i zaopatrzeń prosimy o kontakt telefoniczny bądź internetowy www.omr.sobotka.pl/recepty/
  • Ośrodek wiejski w Rogowie Sobóckim pozostaje nieczynny.
  • Wizyty domowe u chorych leżących będą realizowane jedynie w uzasadnionych sytuacjach, każdorazowo po ustaleniu z lekarzem. Podobnie pobrania w warunkach domowych.
  • Laboratorium będzie honorować jedynie skierowania “na CITO“. Nie będą wykonywane badania rutynowe. Pobrania odbywać się będą jak dotychczas po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu terminu.
  • Od przyszłego tygodnia zawieszone zostaną wizyty w poradniach specjalistycznych.
  • Zawieszona zostaje działalność działu rehabilitacji.

Gorąco zachęcamy do korzystania z dostępnych na naszej stronie internetowej kanałów kontaktu, od dnia jutrzejszego uruchomimy czat z lekarzem w znacznie szerszym zakresie godzin.