Zmiany w szczepieniach przeciw covid-19 – chorzy przewlekle!

Drodzy Państwo, 

ostatnie tygodnie obfitują w zmiany w systemie zapisów na szczepienie przeciw Covid-19, niestety nie wszystkie są dla nas jasne a tym bardziej dla Państwa. Prosimy o zapoznanie się z krótkim podsumowaniem które pomoże zorientować się w sytuacji bieżącej. 

Pacjenci z Grupy 1B – to osoby z chorobami przewlekłymi jak poniżej. Chorzy onkologicznie którzy po 31.12.2019 byli leczeni radio lub chemioterapią, niestety chorzy leczeni jedynie chirurgicznie lub otrzymujący immunoterapię oraz leki ukierunkowane molekularnie nie są kwalifikowani do grupy 1b. Ponadto osoby aktualnie leczone chemioterapią powinny zostać zaszczepione w ośrodkach prowadzących leczenie.

Osoby po przeszczepienie narządów i tkanek przyjmujące leki immunosupresyjne.

Osoby wentylowane mechanicznie.

Osoby dializowane. Szczepienie wykonywać będą głównie stacje dializ.

Grupa 1b obejmuje wszystkie osoby pełnoletnie oraz zapewnia szczepienie preparatami firm Pfizer lub Moderna. Bardzo prosimy aby osoby z grupy 1B zgłaszały chęć szczepienia nawet jeśli wcześniej już to uczyniły – wcześniejszy katalog schorzeń przewlekłych był znacznie szerszy i obecnie posiadamy kilkaset zgłoszeń oznaczonych jako choroby przewlekłe co w efekcie znacznie wydłuży okres kontaktu z Państwem.