FAQ

FAQ

Jak należy przygotować się do badań diagnostycznych? Czy w każdym przypadku trzeba być na czczo?

Warunki wymagane do prawidłowego wykonania badań są różne w zależności od ich rodzaju. W niektórych przypadkach wymagana jest konieczność niejedzenia i niepicia do 12 godzin przed badaniem, ale nie zawsze. Warto wiedzieć, że pewne badania polegają na kilkakrotnym pobraniu materiału do analizy w określonych odstępach czasu, dlatego wówczas należy zarezerwować odpowiednio więcej czasu. Aby dobrze przygotować się do badań, proszę zapoznać się z konkretnymi warunkami. W tym celu należy kliknąć na interesujące nas konkretne badanie w cenniku znajdującym się na stronie głównej, znajdą tam Państwo potrzebne informacje.

 

Czy to prawda, że aby określić grupę krwi muszę mieć ze sobą dowód osobisty?

Tak, konieczny jest dowód tożsamości ze zdjęciem. Ten bezwzględny wymóg ważny jest ze względu na możliwe tragiczne następstwa ewentualnego niedokładnego określenia tożsamości.

 

Czy można wykonać badania diagnostyczne bez skierowania od lekarza?

Tak. Większość badań laboratoryjnych, diagnostycznych można wykonać odpłatnie na własne życzenie.

Wyjątek stanowią ogólnopolskie badania profilaktyczne, ale wówczas pacjent musi spełnić określone warunki, które weryfikowane są podczas rejestracji.

 

Jakie dokumenty należy wziąć ze sobą udając się do lekarza?

Prosimy zgłaszać się do lekarza z dowodem osobistym. Dobrze jest mieć przygotowany lub znać na pamięć swój numer PESEL.

 

Zarezerwowałem wizytę do specjalisty z dużym wyprzedzeniem. Termin obecnie mi nie odpowiada…

Prosimy odwoływać telefonicznie wizyty, z których państwo rezygnują. W rejestracji otrzymają Państwo propozycję innego terminu.

 

W jaki sposób mogę pomóc osobie obłożnie chorej, w jaki sposób dotrzeć do zakładów opiekuńczych społecznej?

Jeżeli osoba wymaga całodobowej opieki i nie może jej uzyskać w swoim środowisku, można zwrócić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Ośrodek pomoże znaleźć dla chorej osoby miejsce w domu pomocy społecznej.

 

Jak długo muszę czekać na wyniki badań?

Czas zależy od rodzaju badania. Np. wyniki prostych, standardowych analiz krwi lub moczu są do odebrania następnego dnia w godzinach od 13.00-18.00. Wyniki badań wymagających obserwacji i analiz trwających dłużej – zgodnie z informacją uzyskaną w laboratorium czy innej pracowni diagnostycznej. Odbiór  wyników odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

Pacjent ma prawo do:

1.Świdczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,

2.Informacji o swoim stanie zdrowia,

3.Zachowania tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia,

4.Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych,

5.Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,

6.Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

7.Dokumantacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,

8.Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,

9.Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,

10.Opieki duszpasterskiej,

11.Przechowywania rzeczy wartośćiowych w depozycie.

W razie pytań, prosimy  o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta :

  1. Młynarska 46, 01171 Warszawa ,www.bpp.giv.pl

bezpłatna infolinia : 800 190 590 czynna pn.-pt.: 9.00-21.00 

Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008r.  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .