Teleporady

Rejestracja na TELEPORADY

 

Z teleporady pacjent skorzysta gdy:

 

  • Pacjent potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną.
  • Pacjent potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną.
  • Pacjent potrzebuje zaświadczenia o stanie zdrowia.
  • Pacjentem jest dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

 

Szanowni Państwo!

W celu umawianie się na zdalną konsultację lekarską
prosimy o kontakt pod numerami rejestracji głównej.