Specjalista chorób wewnętrznych – kardiolog

Dr n. med. Łukasz Karpiński

Specjalista chorób wewnętrznych, Kardiolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nagrodzony wyróżnieniem oraz nagrodą Rektora; stypendysta na Uniwersytecie Medycznym w Padwie.
Pracując w Klinice Kardiologii AM we Wrocławiu zdobył specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii oraz ukończył Podyplomowe Studia Doktoranckie z uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w kardiologii. Autor prac naukowych opublikowanych i prezentowanych w kraju i zagranicą, wykładowca w dziedzinie kardiologii i hipertensjologii; członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcji Echokardiografii PTK.
Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne i ambulatoryjne w diagnostyce i leczeniu pacjentów kardiologicznych, w tym z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu, chorobą niedokrwienną serca, po przebytym zawale serca i interwencjach naczyniowych, niewydolnością serca, wadami zastawkowymi, czy zaburzeniami lipidowymi . Dysponuje bogatym doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu badań echokardiograficznych, testów wysiłkowych i interpretacji badań holterowskich. Udziela porad także w języku angielskim.